Advertisement

అమ్మ లేనిదే బ్రహ్మ కూడా లేడు

By: chandrasekar Tue, 25 Aug 2020 2:35 PM

అమ్మ లేనిదే బ్రహ్మ కూడా లేడు


అమ్మంటే ఓ అనురాగం... ఆత్మీయత. సృష్టిలో అమ్మను మించిన అపురూపం లేదు. 'జగమే మరిపింపజేయునది కన్న తల్లి ప్రేమ...శిశువైనా, పశువైనా తన తల్లి ఒడికే పరుగులు తీయునులే... జననీ అను మాటలోనే తరయించు మనిషి జన్మ’ అన్నాడు ఓ సినీకవి. అమ్మ అనే పదానికి అంతటి మహత్మ్యం ఉంది. మనకు జన్మనిచ్చి, ఇంతటి వారిని చేసిన దేవుళ్లను కళ్ల ముందు ఉంచుకుని, కనిపించని ఆ దేవుడు కోసం గుళ్లు, గోపురాల చుట్టూ తిరుగుతాం.

ఆమె ప్రేమ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అమృతం తాగిన వాళ్లు దేవతలు దేవుళ్లు... అది కన్నబిడ్డలకు పంచే వాళ్లే అమ్మానాన్నలు.... అమృతం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు గాని అమ్మ ప్రేమ ముందు అది దిగదుడుపే.

బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన వాటిలో అమ్మను మించిన అపురూపం లేదు. వాస్తవానికి బ్రహ్మ అమ్మను సృష్టించలేదు. అమ్మే బ్రహ్మను సృష్టించింది. అమ్మ లేనిదే బ్రహ్మ ఎక్కడి నుంచి పుట్టాడు? మన పెద్దలు సైతం ‘మాతృదేవోభవ', పితృదేవోభవ’ అంటూ అమ్మకే అగ్రతాంబూలం ఇచ్చారు.

there,is no,brahma,without,amma ,అమ్మ, లేనిదే, బ్రహ్మ, కూడా, లేడు


అమ్మ అంటే ఓ అనుభూతి... ఓ అనుబంధం... ఓ ఆప్యాయత...ఓ ఆత్మీయత. బిడ్డకు బాధ కలిగిందన్న విషయం మన కంటే ముందు అమ్మకే తెలుస్తుంది. ఆకలి అవుతుందన్న విషయం మనకంటే ముందే అమ్మే పసిగడతుంది. తన బిడ్డ విజయాలు సాధించినప్పుడు అమ్మ ఆనంద పరవశురాలవుతుంది అందుకే అమ్మ పిచ్చి తల్లి....

మనం బయట తిరిగి తిరిగి ఇంటికి వెళితే గుమ్మంలోనే మన కోసం కళ్లల్లో వత్తులు వేసుకొని ఎదురుచూస్తుంది.... ఏం నాన్నా ఇప్పటిదాకా తిరిగితే ఆరోగ్యం ఏెమైపోతుంది..రా.. ఓ ముద్ద తిందువుగాని అంటుంది తప్ప, అర్ధరాత్రిదాకా ఎక్కడ తిరిగొస్తున్నావురా అని ప్రశ్నించదు... అందుకే అమ్మ అమాయకురాలు.

ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతలోనైనా, ఏ దేశంలోనైనా సంస్కృతులు మారవచ్చు. కానీ అమ్మ ప్రేమ మారదు. మనకు ఏ మాత్రం బాధ కలిగినా అమ్మనే తలుచుకుంటాం. నాన్నా అని అనం. అలా అని నాన్న ఏం చెడ్డవాడు కాదు. అమ్మ స్థానం అంత గొప్పది.

there,is no,brahma,without,amma ,అమ్మ, లేనిదే, బ్రహ్మ, కూడా, లేడు


పరీక్షల్లో తప్పామని నాన్న చెడామడా తిట్టేస్తుంటే, పోనీలే ఈ సారి కాకపొతే వచ్చే ఏడాది చదివి పాసవుతాడంటూ మనల్ని వెనకేసుకొస్తుంది. అందుకే అమ్మ మనకు కంచుకవచం. మనకు ఏమాత్రం సుస్తీ చేసిదంటే చాలు విలవిల్లాడిపోతూ, నిమిషానికోసారి బుగ్గల మీద, పొట్టమీద చెయ్యి పెట్టి చూస్తూ అమ్మో బిడ్డ వళ్లు కాలిపోతుందంటూ ఆ మాత్రానికే ప్రార్థించని దేవుడుండడు.

అందుకే అమ్మ చాదస్తపురాలు. సంగీత, సాహిత్య పరంగా, మాధుర్యంలోనూ అమ్మ లాలి పాటకు మించింది ఏముంది? ఏ సంగీత విద్వాంసుడు అమ్మలా పాడి నిద్ర పుచ్చగలడు? అందుకే అమ్మ సంగీత కళానిధి.

స్కూలు ఫీజులు కట్టాలన్నా, మనకు ఇష్టమైనవి కొనుక్కోవాలన్నా, మన తరఫున నాన్నతో నానా తిట్లు తిని మన అవసరాలు, సరదాలు తీరుస్తుంది. అందుకే అమ్మ రాయబారి. అమ్మ గురించి ఎంత చెప్పినా ఇంకా మిగిలిపోతూనే ఉంటుంది ఆమే ప్రేమలా. ఎప్పుడూ మన గురించే ఆలోచన, మనమీదే ధ్యాస. అందుకే అమ్మ ఓ గొప్ప స్నేహితురాలు. అమ్మ కంటికి మనం చాలా అందంగా కనిపిస్తాం.

ప్రపంచంలో అతి పేదవాడు ధనం లేని వాడు కాదు అమ్మ లేనివాడు. . బిడ్డను ప్రేమగా చూసే ప్రతి తల్లి 'మదర్ థెరిసా'యే. ఆప్యాయంగా అమ్మ కళ్ళల్లోకి ఒక్కసారి చూడండి. ఆ కళ్లల్లో సమస్త భూమండలం కనిపిస్తుంది. ఆ అదృష్టాన్ని కోల్పోకండి. అమ్మ ప్రేమ దక్కినవాడు అత్యంత కోటీశ్వరుడు

Tags :
|
|
|

Advertisement